Curs 2017-18
 
 
  Professors
  Informació general
  1 ESO
  2 ESO
  3 ESO
  4 ESO
  1 BAT
  2 BAT
  Accés a la Universitat
  1 CICLES
  2 CICLES
  Administració
Departament | Filosofia
  Data:     15-09-17  
     
UD 2 Psicologia. Història de la psicologia
 
Aquesta unitat vos servirà per preparar l'explicació oral que heu de fer sobre una època o autor de la història de la psicologia.
Recordeu que heu de preparar un power point -prezi o programa semblant- sobre el tema que vos pertoca així com un full imprés amb un esquema o mapa conceptual per a facilitar als companys.
Ací teniu una informació bàsica sobre tots els temes per a tenir una visió de conjunt. La informació de la unitat de part que vos pertoca explicar al power ha d'estar al power, però aquest no s'ha d'elaborar sols a partir d'aquesta informació. Heu de completar-la amb altra que busqueu vosaltres.

Ací teniu la unitat 2, i recordeu que està pensada per a imprimir-la a dues cares. Ajudeu al medi ambient.

CONSELLS PER A ELABORAR EL POWER.

A l'hora de preparar el vostre "power" tingueu present els segúents consells:

- Ha de començar amb una diapositiva -o pantalla- de presentació. Si voleu -opcional però valorable- podeu indicar en l'última diapositiva les fonts d'on heu obtés la informació

- No deu contenir més de 12 diapositives ni menys de 5 de contingut.

- Poseu-hi material gràfic audiovisual complementari

- Les diapositives no poden contenir una quantitat excessiva de text, ni poden consistir en el text que heu d'explicar.

- La presentació oral no pot consistir en llegir el power. És un suport a la vostra explicació no l'explicació

- Al power podeu posar citacions o conceptes que vulgueu destacar, esquemes conceptuals, dades històriques... Millor que la informació siga sintètica.

-Reviseu l'ortografia i cuideu la presentació.

- Podeu utilitzar efectes visual propis del power si voleu, però sense abusar.

- L'explicació del power ha de córrer a càrrec de tots els membres del grup
 
 

 

S
Destaquem

ANUNCIS
 
  Indicacions per a la prova extraordinària de PSICOLOGIA  
 
  VISITA CENTRES SECUNDÀRIA. FULL EXPLICACIÓ FILOSOFIA  
 
ACTIVITATS
 
  Vídeos sobre els perills de les xarxes socials  
 
  Treball Valors ètics 1ESOA: INSIDE OUT  
 
  PSICOLOGIA: Treball sensació i percepció i recuperació de negatius  
 
  TREBALL VALORS ÈTICS 3ESO-B: VIOLÈNCIA MASCLISTA  
 
  Vídeo sobre la biografia de Plató.  
 
DOCUMENTS
 
  UD 8. Psicologia. No oblides que som memòria  
 
  UD 7. Psicologia . La motivació. Teories psicològiques  
 
  UD 6. Psicologia. L'atenció i el TDA(H).  
 
  Descartes o el sorgiment de la modernitat  
 
  Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Psicologia  
 
  UD 5. Psicologia. De la sensació a la percepció: el món com a creació.  
 
  UD 4. Psicologia. Genètica i comportament  
 
  CONNECTORS LÒGICS  
 
  UD 3. Psicologia. Eixa meravella anomenada cervell  
 
  Programació Departament Didàctic de Filosofia  
 
  UD 2 Psicologia. Història de la psicologia  
 
  Els antecendets filosòfics de Plató. Material audiovisual.  
 
  Full de seguiment  
 
  Informació sobre Valors Ètics d'ESO (tots els cursos)  
 
  Informació sobre Història de la Filosofia  
 
  Informació sobre Psicologia  
 
  UD 1 Psicologia. De què va la psicologia?  
 
  Plató i la crisi de la polis.  
 
  PROGRAMACIÓ DEPARTAMENT FILOSOFIA  
 
  CRITERIS DEPARTAMENT FILOSOFIA  
 
ARTICLES
 
   
 

 
IES Bernat Guinovart | C/ Joan Fuster, sn| 46680 Algemesí | Tel. i fax: 96 245 78 25- 96 245 78 26 | Contacte
 


© IES Bernat Guinovart  |  Powered by PHP  |   Crèdits