Curs 2017-18
 
 
  Professors
  Informació general
  1 ESO
  2 ESO
  3 ESO
  4 ESO
  1 BAT
  2 BAT
  Accés a la Universitat
  1 CICLES
  2 CICLES
  Administració
Departament | Filosofia
  Data:     28-05-18  
     
Indicacions per a la prova extraordinària de PSICOLOGIA
 
Aquell alumnat que durant el procés ordinari no haja superat l’assignatura farà l’examen corresponent a la prova extraordinària per tal de demostrar que ha assolit al menys els criteris mínims de l’assignatura.
Les Unitats Didàctiques que s’ha de preparar per a aquesta prova són les unitats següents i que estan accessibles a través d’aqueta pàgina:
Unitat 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 i 10 (sols vídeos 1-2, 5-9)
No entren per a l’examen el contingut de les unitats 2 i 7 i els vídeos 3-4 i 10 de la unitat 10
L’examen constarà de quatre parts, valorades cadascuna amb 2’5 punts.

Part I: Unitats 1, 3 i 4.
Part II: Unitat 5 i 6
Part III: Unitat 8
Part IV: Unitats 9 i 10.

Cada part pot consistir o bé en una única activitat o exercici, o bé pot contenir com a màxim 2 activitats diferenciades.
L’alumnat deu de treballar tant els textos de les unitats didàctiques com els vídeos que en ella figuren.
 
 

 

S
Destaquem

ANUNCIS
 
  Indicacions per a la prova extraordinària de PSICOLOGIA  
 
  VISITA CENTRES SECUNDÀRIA. FULL EXPLICACIÓ FILOSOFIA  
 
ACTIVITATS
 
  Vídeos sobre els perills de les xarxes socials  
 
  Treball Valors ètics 1ESOA: INSIDE OUT  
 
  PSICOLOGIA: Treball sensació i percepció i recuperació de negatius  
 
  TREBALL VALORS ÈTICS 3ESO-B: VIOLÈNCIA MASCLISTA  
 
  Vídeo sobre la biografia de Plató.  
 
DOCUMENTS
 
  UD 8. Psicologia. No oblides que som memòria  
 
  UD 7. Psicologia . La motivació. Teories psicològiques  
 
  UD 6. Psicologia. L'atenció i el TDA(H).  
 
  Descartes o el sorgiment de la modernitat  
 
  Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Psicologia  
 
  UD 5. Psicologia. De la sensació a la percepció: el món com a creació.  
 
  UD 4. Psicologia. Genètica i comportament  
 
  CONNECTORS LÒGICS  
 
  UD 3. Psicologia. Eixa meravella anomenada cervell  
 
  Programació Departament Didàctic de Filosofia  
 
  UD 2 Psicologia. Història de la psicologia  
 
  Els antecendets filosòfics de Plató. Material audiovisual.  
 
  Full de seguiment  
 
  Informació sobre Valors Ètics d'ESO (tots els cursos)  
 
  Informació sobre Història de la Filosofia  
 
  Informació sobre Psicologia  
 
  UD 1 Psicologia. De què va la psicologia?  
 
  Plató i la crisi de la polis.  
 
  PROGRAMACIÓ DEPARTAMENT FILOSOFIA  
 
  CRITERIS DEPARTAMENT FILOSOFIA  
 
ARTICLES
 
   
 

 
IES Bernat Guinovart | C/ Joan Fuster, sn| 46680 Algemesí | Tel. i fax: 96 245 78 25- 96 245 78 26 | Contacte
 


© IES Bernat Guinovart  |  Powered by PHP  |   Crèdits