Curs 2016-17
 
 
  Professors
  Informació general
  1 ESO
  2 ESO
  3 ESO
  4 ESO
  1 BAT
  2 BAT
  Accés a la Universitat
  1 CICLES
  2 CICLES
  Administració
Departament | Filosofia
  Data:     30-10-16  
     
VÍDEO SOBRE L'EVOLUCIÓ DEL CERVELL ANIMAL A L'HUMÀ
 
El tema del cervell humà, de com és un cervell diferent del de la resta d'animals, però tampoc tant, sinó construït sobre la base del cervell d'animals.
El vídeo és "El cerebro, el último enigma" i el pots veure ací

És un vídeo relatiu al Bloc 2 del currículum de psicologia. En concret serveix pels següents criteris d'avaluació:

BL2.3. Explicar, des d’un enfocament antropològic, l’evolució del cervell
humà distingint les seues característiques específiques de les d’altres
animals.
BL2.4. Analitzar la importància de l’organització del sistema nerviós central,
fonamentalment de l’encèfal humà, distingint les diferents localitzacions i
funcions que determinen la conducta dels individus.
BL2.6. Analitzar les conseqüències socials que es deriven de la distinció de
les característiques específiques humanes de les d’altres animals.

I per als següents estàndards d'aprenentatge:

1.1. Identifica, contrasta i valora en l’àmbit anatòmic, valent-se de mitjans documentals,
diferents tipus d’encèfals d’animals i els compara amb el de l’home.
1.2. Investiga, a través d’Internet, la filogènesi humana i l’evolució del cervell, i explica i aprecia
la relació directa que manté amb el desenvolupament de la conducta humana.
2.1. Fa una presentació, amb mitjans informàtics i en col·laboració grupal, sobre la morfologia
neuronal i la sinapsi, en què descriu el procés de transmissió sinàptica i els factors que la
determinen, l’impuls nerviós i els neurotransmissors.
2.2. Investiga i explica l’organització de les àrees cerebrals i les funcions que executen, i les
localitza en un dibuix.
 
 

 

S
Destaquem

ANUNCIS
 
  Característica prova PAU Filosofia 2016-2017  
 
  L'aprenentatge. 1. Conductisme i condicionament.  
 
  FULL DE SEGUIMENT 1r ESO  
 
ACTIVITATS
 
  Activitat sobre "Què és Il·lustració? de Kant  
 
  Activitat 1r paràgraf de la Crítica  
 
  PSICOLOGIA: "Medi social, sexe sentit i sexe assignat"  
 
  Conductisme, orientació i identitat de gènere  
 
  Activitats sobre el teatre RICARD DE 3r  
 
  Treball alternatiu a l'assistència al teatre RICARD DE 3r  
 
DOCUMENTS
 
  Freud i la psicoanàlisi  
 
  Kant i la Il·lutració  
 
  Constructivisme  
 
  Per a treballar la "Naranja Mecánica"  
 
  Primer paràgraf Quarta part del discurs  
 
  Darrers paràgrafs última part del Discurs  
 
  Primers paràgrafs del Discurs del Mètode  
 
  UD8. No oblides que som memòria. Psicologia LOMQE  
 
  UD7. L'atenció i el TDA(H). Psicologia LOMQE  
 
  Textos complementaris Descartes  
 
  Descartes i el naixement de la modernitat  
 
  UD6. De la sensació a la percepció. Psicologia LOMQE  
 
  1r de Batxillerat. 2a tanda d'activitats  
 
  UD 3. Complement. El mite de la caverna.  
 
  VÍDEO SOBRE L'EVOLUCIÓ DEL CERVELL ANIMAL A L'HUMÀ  
 
  UD4. Genètica i comportament. Psicologia LOMQE  
 
  MATERIAL PROVISIONAL PER A FILOSOFIA DE PRIMER  
 
  UD 3. Plató i la duplicitat de móns  
 
  PROGRAMACIÓ DEPARTAMENT FILOSOFIA  
 
  CRITERIS DEPARTAMENT FILOSOFIA  
 
  UD2. Els sofistes i Sòcrates.  
 
  UD3. Mètodes i tècniques de la psicologia. Psicologia LOMQE  
 
  UD2. Història de la psicologia. Psicologia LOMQE  
 
  FULL DE SEGUIMENT PSICOLOGIA 2 BAT  
 
  UD1. De què va la psicologia? Psicologia LOMQE  
 
  INFORMACIÓ SOBRE VALORS ÈTICS DE 3r ESO. 2016-2017  
 
  FULL DE SEGUIMENT 3r ESO  
 
  UD1. Els presocràtics i l'origen de la filosofia. Història Filosofia LOMQE  
 
  INFORMACIÓ SOBRE VALORS ÈTICS DE 1r ESO. 2016-2017  
 
  FULL DE SEGUIMENT FILOSOFIA 2 BAT  
 
  Plató i la crisi de la polis  
 
  Full de connectors lògics  
 
  UNITAT DIDÀCTICA ZERO. ORIENTACIONS PER FER FILOSOFIA  
 
ARTICLES
 
   
 

 
IES Bernat Guinovart | C/ Joan Fuster, sn| 46680 Algemesí | Tel. i fax: 96 245 78 25- 96 245 78 26 | Contacte
 


© IES Bernat Guinovart  |  Powered by PHP  |   Crèdits