Curs 2016-17
 
 
  Professors
  Informació general
  1 ESO
  2 ESO
  3 ESO
  4 ESO
  1 BAT
  2 BAT
  Accés a la Universitat
  1 CICLES
  2 CICLES
  Administració
Departament | Filosofia
  Data:     14-11-16  
     
Treball alternatiu a l'assistència al teatre RICARD DE 3r
 
Aquell alumnat que no assisteix a la representació de teatre Ricard de 3r ha de fer un treball diferent als seus companys, ja que no havist la representació.


Vosaltres aneu a reflexionar sobre la violència juvenil, a partir dels materials que us anem a oferir.

En primer lloc llig l'article de Javier Urra que trobaràs en aquest pdf
Revista estudios de Juventud, setembre 2003). Pàgines 11-20

A continuació explica en el teu treball, i citant de tant en tant breus frases textuals de l'article, quina és la tesi de l'autor sobre l'existència -o no- d'una violència específicament juvenil i raona el que defenses. (Apartat 1)

Explica també quins tipus de joves existeixen segons l'autor i què pensa sobre el fenomen de les bandes, indicant també, raonadament, el teu grau d'acord o desacord amb el que expressa. (Apartat 2)

Fes el mateix sobre el tema del paper de la repressió i l'educació en relació a la "violència juvenil". No oblides citar breus fragments del text en tota la teua redacció. (Apartat 3)

Com a últim apartat fixa't en el que diu de les agressions al si de llari escolata a continuació el següent reportatge radiofònic sobre el mateix tema del programa "Tolerància Cero".

Compara el que es diu en l'article i el que es diu al programa. Anota aquelles estadístiques o xifres que es donen al programa de ràdio i explica si el plantejament és similar al text i a l'audio. En la teua explicació indica quines causes o explicacions s'emfatitzen en cada font. (Apartat 4)

El treball serà puntuat sobre 10 punts, cada apartat tindrà una puntuació de 2'5 punts i es farà a ordinador amb una extensió mínima de 3 pàgines (cares) a Time New Roman 12, màrge 2 cm i interliniat 1'5. Extensió màxima 5 fulls. Les portades o índex no conten per al màxim o mínim.

Finalment conclou el treball explicant què has aprés fent aquest treball, què t'ha cridat l'atenció, quines coses has descobert que no sabies o no havies pensat i proposant també algun tipus de solució o resposta cívica a la violència juvenirl
 
 

 

S
Destaquem

ANUNCIS
 
  Característica prova PAU Filosofia 2016-2017  
 
  L'aprenentatge. 1. Conductisme i condicionament.  
 
  FULL DE SEGUIMENT 1r ESO  
 
ACTIVITATS
 
  Activitat sobre "Què és Il·lustració? de Kant  
 
  Activitat 1r paràgraf de la Crítica  
 
  PSICOLOGIA: "Medi social, sexe sentit i sexe assignat"  
 
  Conductisme, orientació i identitat de gènere  
 
  Activitats sobre el teatre RICARD DE 3r  
 
  Treball alternatiu a l'assistència al teatre RICARD DE 3r  
 
DOCUMENTS
 
  Freud i la psicoanàlisi  
 
  Kant i la Il·lutració  
 
  Constructivisme  
 
  Per a treballar la "Naranja Mecánica"  
 
  Primer paràgraf Quarta part del discurs  
 
  Darrers paràgrafs última part del Discurs  
 
  Primers paràgrafs del Discurs del Mètode  
 
  UD8. No oblides que som memòria. Psicologia LOMQE  
 
  UD7. L'atenció i el TDA(H). Psicologia LOMQE  
 
  Textos complementaris Descartes  
 
  Descartes i el naixement de la modernitat  
 
  UD6. De la sensació a la percepció. Psicologia LOMQE  
 
  1r de Batxillerat. 2a tanda d'activitats  
 
  UD 3. Complement. El mite de la caverna.  
 
  VÍDEO SOBRE L'EVOLUCIÓ DEL CERVELL ANIMAL A L'HUMÀ  
 
  UD4. Genètica i comportament. Psicologia LOMQE  
 
  MATERIAL PROVISIONAL PER A FILOSOFIA DE PRIMER  
 
  UD 3. Plató i la duplicitat de móns  
 
  PROGRAMACIÓ DEPARTAMENT FILOSOFIA  
 
  CRITERIS DEPARTAMENT FILOSOFIA  
 
  UD2. Els sofistes i Sòcrates.  
 
  UD3. Mètodes i tècniques de la psicologia. Psicologia LOMQE  
 
  UD2. Història de la psicologia. Psicologia LOMQE  
 
  FULL DE SEGUIMENT PSICOLOGIA 2 BAT  
 
  UD1. De què va la psicologia? Psicologia LOMQE  
 
  INFORMACIÓ SOBRE VALORS ÈTICS DE 3r ESO. 2016-2017  
 
  FULL DE SEGUIMENT 3r ESO  
 
  UD1. Els presocràtics i l'origen de la filosofia. Història Filosofia LOMQE  
 
  INFORMACIÓ SOBRE VALORS ÈTICS DE 1r ESO. 2016-2017  
 
  FULL DE SEGUIMENT FILOSOFIA 2 BAT  
 
  Plató i la crisi de la polis  
 
  Full de connectors lògics  
 
  UNITAT DIDÀCTICA ZERO. ORIENTACIONS PER FER FILOSOFIA  
 
ARTICLES
 
   
 

 
IES Bernat Guinovart | C/ Joan Fuster, sn| 46680 Algemesí | Tel. i fax: 96 245 78 25- 96 245 78 26 | Contacte
 


© IES Bernat Guinovart  |  Powered by PHP  |   Crèdits