Informàtica

INFORMACIÓ D’INTERÉS PER A L’ALUMNAT I LES FAMÍLIES


Llistat de llibres 20-21 https://iesbernatguinovart.com/llibres-de-text-2020-21/

Caldrà recordar que és obligatori l’ús de mascareta i bolígraf propi. 

És important respectar l’horari, per complir les  mesures de seguretat referents a la Covid19.

Per a circular pel centre d’acord amb les directrius de Conselleria sobre el pla de contingència, s’han establert una sèrie d’itineraris que obligatòriament s’han de respectar i que estaran convenientment senyalitzats.