Informàtica

Inscripció en el curs d’especialització: Fabricació Intel-ligent

S’obri el termini per a la inscripció en el curs d’especialització: Fabricació intel·ligent. No perdes aquesta ocasió.
Titulacions requerides:
*Tècnic superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica
*Tècnic superior en Disseny en Fabricació Mecànica
*Tècnic superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
*Tècnic superior en Mecatrònica Industrial
*Tècnic superior en Manteniment Electrònic
*Tècnic superior en Automatització i Robòtica Industrial

La persona interessada a cursar aquesta formació podrà realit-
zar una única sol·licitud entre el 8 de juliol i el 16 de juliol de 2021 a

les 23.59 hores, en https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/
admision-alumnado-en-ciclos-formativos

Temps per a fer la sol·licitud del 8 de juliol al 16 juliol.
Llista provisional d’admesos el 27 de juliol.
Reclamació del 27 al 30 de juliol en el correu sfp@gva.es. Indicant com a Assumpte: Reclamació cursos d’especialització.
El 3 de setembre es *publiacarà la llista definitiva.