2N BATXILLERAT

Grec II / Llati II
Economia de l’empresa / Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II
Matemàtiques II / Química
Fisica / Matemàtiques II
L’alumne només en cursarà una