Criteris d’avaluació del departament didàctic d’Anglés, curs 2019-2020