Criteris d’avaluació del departament didàctic d’Arts Plàstiques, curs 2019-2020