Criteris d’avaluació del departament didàctic de Física i Química, curs 2019-2020