Criteris d’avaluació del departament didàctic de FOL, curs 2019-2020