Criteris d’avaluació del departament didàctic de Francés, curs 2019-2020