Criteris d’avaluació del departament didàctic de Geografia i Història, curs 2019-2020