Criteris d’avaluació del departament didàctic de Llatí, curs 2019-2020