Criteris d’avaluació del departament didàctic de Llengua Castellana i Literatura, curs 2019-2020