Criteris d’avaluació del departament didàctic de Llengua Valenciana i Literatura, curs 2019-2020