Criteris d’avaluació del departament didàctic de Matemàtiques, curs 2019-2020