Criteris d’avaluació del departament didàctic de Música, curs 2019-2020