Criteris d’avaluació del departament didàctic de Religió, curs 2019-2020