Criteris d’avaluació del departament didàctic de Tecnologia, curs 2019-2020