Criteris d’avaluació del departament didàctic d’Electricitat i Automatització, curs 2019-2020