Criteris d’avaluació del departament didàctic d’Informàtica, curs 2019-2020