TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DEL PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

El procediment d’admissió als ensenyaments  per al curs 2020-2021 es tramitarà de forma electrònica.

El DECRET LLEI 2/2020, de 3 d’abril, de mesures urgents, en l’àmbit de l’educació, de la cultura i de l’esport, per a pal·liar els efectes de l’emergència sanitària provocada per la Covid19,estableix  en  el capítol II inclou les mesures normatives necessàries per a garantir la tramitació del procés d’admissió i la preparació de l’inici del curs escolar 2020/2021. La RESOLUCIÓ de 15 maig de 2020 en el punt Cinqué: Tramitació electrònica del procediment d’admissió. Indicà els mecanismes necessaris per a obtindre la clau d’admissió.

Resum de la tramitació electrònica del procediment d’admissió